Doorgaan naar inhoud
Van 17 tot en met 24 Juni is onze showroom gesloten wegens vakantie
Van 17 tot en met 24 Juni is onze showroom gesloten wegens vakantie

Beveiliging van uw kippenhok tegen vossen en steenmarters

Beveiliging van uw kippenhok tegen vossen en steenmarters

De laatste jaren is de populatie vossen en steenmarters in het verstedelijkte Vlaanderen sterk aan het uitbreiden. Jarenlang kwamen deze soorten nauwelijks meer voor in onze streken door de intensieve bestrijding en bejaging.

Vossen en steenmarters hebben zich aangepast aan een leven dichtbij de mens. Zo zijn er al vossen gesignaleerd in het centrum van grote steden en kiezen steenmarters vaak zolders en tuinhuisjes uit om hun kroost op te voeden. Daardoor komen deze prachtige dieren soms in conflict met de mens. De vos en de steenmarter horen hier thuis en hebben als roofdier een belangrijke plaats in ons ecosysteem. Schade voorkomen is de boodschap.

Heb je bezoek van vossen en steenmarters?

Als vossen of steenmarters overlast berokkenen, is de eerste reactie nog al te dikwijls: verdelgen! We willen echter betere en meer structurele maatregelen promoten. Het dier verwijderen (doden of verplaatsen) lost immers niets op. Er komt immers een geschikt territorium vrij dat vroeg of laat door een ander exemplaar wordt ingenomen. Dan kan je weer van voor af aan beginnen. Bovendien verstoor je op deze manier de sociale structuur van de populatie, met alle negatieve gevolgen van dien (zoals een grotere migratie van dieren en een snellere verspreiding van mogelijke ziektes).

Steenmarter

Steenmarters kunnen naast problemen met pluimvee (zelfde oplossingen als bij de vos) ook stank en geluidsoverlast veroorzaken, voornamelijk wanneer moeder steenmarter met haar 2 tot 7 jongen een zolder heeft uitgekozen als favoriete verblijfplaats. Jongen van 2-3 maanden spelen graag en maken net als kinderen herrie. De lange worstachtige uitwerpselen, die steenmarters steeds op dezelfde plaats (‘latrine’) deponeren, en de prooiresten kunnen na een poosje gaan stinken. Een ander probleem is de beschadiging van onder meer dakisolatie, slangen, kabels van wagens en elektrische installaties door knagende marters.
Steenmarters doden of verplaatsen is geen oplossing (en bovendien verboden). De enige oplossing is de steenmarters te verjagen. Dit kan bv. door lawaai te maken, materiaal te verplaatsen, geurstof (zoals marterspray of restjes parfum) aan te brengen. Sluit indien mogelijk de toegang tot de zolder af, want anders zal je regelmatig nieuwe bewoners moeten verjagen.

Vos

De meeste problemen met vossen duiken op wanneer de dieren een kippenhok ontdekken. Voor vossen is een kippenhok een paradijs als ze de gelegenheid krijgen om toe te slaan. Dit kan je echter voorkomen. Voorzie een goed afsluitbaar nachthok of maak een omheining die bovenaan dicht is of voldoende hoog (ca. 2 m) is en naar buiten overhelt (of met een elektriciteitsdraad aan de buitenkant). Zorg ook dat de omheining diep ingegraven is (minimum 0,5 m). Het plaatsen van een rij tegels rondom de omheining kan helpen. De vos zal altijd vlak tegen de omheining proberen te graven en niet vóór de tegels. Ook schrikdraad kan de vos op afstand houden.

Afsluitbaar kippenhok tegen vossen en steenmarters

Speciaal voor het oplossen van deze problematiek hebben wij in optie een afsluitbaar deurtje voor elk door ons gefabriceerd kippenhok. Je vindt alvast wat meer informatie bij de pagina kippenhokken.